متالنز؛ انقلابی در صنعت عکاسی

دانشمندان دانشگاه هاروارد موفق به ساخت یک نوع متالنز شدند که قادر است تمام طیف نور مرئی را متمرکز کند.

Powered by WPeMatico