عادت نداشتن، دلیل انجام ندادن رفتارهای خوب

گاهی اوقات ما از مزیت‌های رفتارهای خوب آگاهیم. با این‌حال رغبتی به انجام آن‌ها نشان نمی‌دهیم. چه دلیلی برای این موضوع وجود دارد؟ آیا راهی برای اعتیاد پیدا کردن به عادت‌های خوب وجود دارد؟

Powered by WPeMatico