نوآوری به معنای چیزهای است که نمی‌دانیم

در مورد موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن یک ایده تنها زمانی می‌توان تصمیم گرفت که  آن محصول وارد بازار شود. کسب‌وکارهایی موفق هستند که بعد از شکست یک ایده استراتژی خود را تغییر می‌دهند.

Powered by WPeMatico